Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Suport Funcional

    Organigrama

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Elaborar i fer el seguiment i posterior control del pressupost de la Direcció General d'Energia,  informant sobre l'evolució dels indicadors pressupostaris.

Tramitar les transferències de crèdit pròpies de l'execució del pressupost.

Tramitar i fer el seguiment dels expedients de contractació.

Gestionar i supervisar els procediments de gestió de recursos humans de la Direcció General d'Energia.

Gestionar els registres de la Direcció General.

Tramitar i controlar les factures corresponents als serveis prestats i autoritzats per la Direcció General d'Energia.

Fer el seguiment de la gestió de les despeses corresponent als desplaçaments per raó de servei del personal de la Direcció General d'Energia.

Gestionar i coordinar les activitats de formació en coordinació amb la Direcció de Serveis.

Gestionar l'aprovisionament i distribució del material necessari per al desenvolupament de les activitats pròpies de la Direcció General d'Energia.

Controlar les tasques de manteniment ordinàries, així com altres qüestions que li encomani el/la director/a general o el/la cap del Servei.data actualització (09/05/2023)