Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Plans i Programes

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Maria Torrents Abad

Càrrec

cap del Servei de Plans i Programes

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Elaborar les directrius aplicables a l'avaluació ambiental  de plans i programes i coordinar-ne l'aplicació per part de les oficines territorials d'acció i avaluació ambiental i les oficines de medi ambient.

Assessorar els promotors de plans i programes en relació amb els aspectes procedimentals i sobre l'existència i disponibilitat d'informació per a l'avaluació ambiental.

Fer el seguiment dels aspectes ambientals dels plans i programes.

Elaborar  i difondre les guies metodològiques i les instruccions tècniques  per a facilitar  l'execució i la qualitat del procés d'avaluació ambiental, d'acord amb la normativa d'avaluació ambiental de plans i programes.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (28/04/2023)