Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores

    Organigrama

Responsable

Sra.   Marta Camps Vila

Càrrec

cap de l'Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 116 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Gestionar el sistema d'acreditació i d'habilitació de les entitats col·laboradores i del seu personal tècnic.

Gestionar les actuacions d'avaluació de l'habilitació i les relatives a la pèrdua d'aquesta condició del personal adscrit a les entitats col·laboradores.

Realitzar la supervisió administrativa de les actuacions de les entitats col·laboradores, en els termes que preveu el Decret 60/2015.

Fer el seguiment de les habilitacions de les entitats col·laboradores. 

Gestionar l'elaboració d'instruccions tècniques sobre equips, procediments i presa de mostra i anàlisi, mesurament, calibratge, auditoria i verificació, i les instruccions sobre requisits de formació i d'experiència del personal de les entitats col·laboradores. 

Impulsar programes de formació adreçats al personal tècnic de les entitats col·laboradores. 

Impulsar i coordinar exercicis d'intercomparació per tal de garantir la qualitat i la uniformitat dels resultats analítics, assajos, informes i dictàmens de les actuacions realitzades per les entitats col·laboradores.

Proposar la instrucció del procediment sancionador.

Informar i col·laborar en matèria d'habilitació d'entitats col·laboradores amb els ens locals que ho sol·licitin. 

Assessorar i col·laborar amb l'Administració local en les tasques d'inspecció i de control fetes per les entitats col·laboradores.

Gestionar la tramitació i resolució de les reclamacions interposades contra les entitats col·laboradores. 

Coordinar les comissions tècniques de les entitats col·laboradores.

Coordinar la liquidació de les taxes que meriten les actuacions d'acreditació i d'habilitació de les entitats col·laboradores i la supervisió de les seves actuacions.

Coordinar el sistema de qualitat per a l'habilitació d'entitats col·laboradores. 

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (09/05/2023)