Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei d'Autorització d'Instal·lacions Elèctriques

    Organigrama

Responsable

Sra.   Míriam Ripoll Ruiz

Càrrec

cap del Servei d'Autorització d'Instal·lacions Elèctriques

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

  • Supervisar els procediments administratius relatius a l'atorgament de les autoritzacions administratives de les instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica.
  • Supervisar els procediments administratius relatius a la implantació de les instal·lacions de règim especial.
  • Supervisar la gestió dels avals per sol·licitar el punt de connexió a la xarxa elèctrica d'instal·lacions d'energies renovables.
  • Resoldre els conflictes que es plantegin en relació amb l'accés i la connexió a les xarxes de distribució elèctrica en l'àmbit territorial de Barcelona.
  • Coordinar les funcions de les seccions territorials corresponents pel que fa a l'àmbit competencial del Servei.
  • Supervisar el Registre d'instal·lacions de producció elèctrica en règim especial i dirigir els programes d'inspecció de les instal·lacions.
  • Exercir la potestat sancionadora atribuïda per la normativa vigent.
  • Efectuar propostes regulatòries de l'activitat de producció en règim especial a Catalunya, i de l'autorització d'instal·lacions d'alta tensió.
  • Informar a través del web departamental sobre la legislació, procediments i models d'impresos de tramitació, en l'àmbit d'actuació del Servei.data actualització (02/05/2023)