Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Prevenció d'Incendis Forestals

Responsable

Sr.   Esteve Canyameres Ramoneda

Càrrec

cap del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00
Horari de registre i d'atenció

Atenció al públic
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

Elaborar els plans de prevenció d'incendis forestals generals.
Delimitar les zones de risc d'incendis forestal i elaborar l'índex de perill d'incendis forestal i coordinar les campanyes de sensibilització.
Elaborar la cartografia de les zones cremades i els plans d'actuació de les unitats de voluntaris/àries.
Elaborar estadístiques de zones cremades i la seva anàlisi.
Dur a terme les actuacions de coordinació amb les agrupacions de defensa forestal.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (24/02/2023)