Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Pesca Continental

    Organigrama

Responsable

Sra.   Concepción Marchante Leganés

Càrrec

cap del Servei de Pesca Continental

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00
Fax
93 567 41 84

Funcions

Elaborar propostes de directrius generals i gestionar la riquesa piscícola i la promoció de la pesca sense mort.
Gestionar les zones de pesca continental controlada, els refugis de pesca continental i les reserves genètiques.
Gestionar els centres piscícoles de la Generalitat de Catalunya i supervisar els centres piscícoles privats en matèria d'espècies piscícoles.
Proposar l'aprovació de les zones de pesca continental controlada i els refugis de pesca continental.
Coordinar la tramitació de llicències i permisos de pesca continental.
Elaborar el pla anual de repoblacions piscícoles i vetllar pel seu compliment.
Tramitar els expedients d'autoritzacions dels concursos de pesca continental.
Coordinar en l'àmbit de la Subdirecció General les actuacions en matèria de fauna cinegètica i protegida aquàtica durant les crisis sanitàries, en col·laboració amb els òrgans competents en sanitat animal i de biodiversitat i protecció dels animals.
Donar suport al Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals i exercir-ne la secretaria.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (06/04/2018)