Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei d'Activitats Cinegètiques

    Organigrama

Responsable

Sra.   Ma. José Vargas Pera

Càrrec

cap del Servei d'Activitats Cinegètiques

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00
Fax
93 567 41 84

Funcions

Elaborar propostes de directrius generals i de la gestió de la riquesa cinegètica.
Coordinar la tramitació de llicències de caça i gestionar la concessió de permisos de caça major a les àrees de caça gestionades per la Generalitat de Catalunya.
Administrar les reserves nacionals de caça i les zones de caça controlada.
Coordinar els criteris d'aprovació dels plans cinegètics a les àrees privades i locals de caça i aprovar els plans cinegètics en àrees amb reglamentació específica.
Gestionar els registres d'àrees privades de caça i de refugis de caça de fauna salvatge.
Administrar les granges cinegètiques de la Generalitat de Catalunya i controlar les granges cinegètiques privades en matèria d'espècies cinegètiques.
Elaborar el Pla anual de repoblacions cinegètiques i vetllar pel seu compliment.
Coordinar en l'àmbit de la Subdirecció General les actuacions en matèria de fauna cinegètica no aquàtica durant les crisis sanitàries, en col·laboració amb els òrgans competents en matèria de sanitat animal i de biodiversitat i protecció dels animals.
Donar suport al Consell de Caça de Catalunya i exercir-ne la secretaria.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (02/03/2018)