Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei d'Informació Ambiental

    Organigrama

Responsable

Sr.   Francesc Camps Fernández

Càrrec

cap del Servei d'Informació Ambiental

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Horari d'atencióde dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Funcions

Dissenyar, coordinar i avaluar el sistema d'informació ambiental del Departament i els fluxos d'informació necessaris per a una actualització permanent.

Dissenyar els sistemes telemàtics de difusió externa de la informació ambiental de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Definir els continguts de l'apartat de medi ambient del web del  Departament, en coordinació amb el Gabinet Tècnic.

Coordinar les actuacions necessàries perquè el Departament compleixi la normativa reguladora del dret d'accés a la informació ambiental.

Coordinar les funcions d'informació al públic en matèria de medi ambient i de comunicació ambiental dels diferents òrgans del Departament i les seves entitats dependents o vinculades.

Vetllar per una correcta adequació de la informació ambiental adreçada als diversos públics i una òptima utilització dels canals de comunicació existents.

Coordinar i difondre de manera activa la informació ambiental a través dels mitjans electrònics, en coordinació amb l'Oficina de Comunicació i el Gabinet Tècnic.

Coordinar els informes sobre l'estat del medi ambient a Catalunya.

Fer el seguiment de l'edició de les publicacions i dels productes audiovisuals de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i la seva distribució.

Adquirir, catalogar, mantenir i prestar el material documental i bibliogràfic de temàtica ambiental del Departament.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (28/04/2023)