Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Gestió de Recursos

    Organigrama

Responsable

Sr.   Francesc Crespo Climent

Càrrec

cap del Servei de Gestió de Recursos

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00
Fax
93 567 41 84

Funcions

Coordinar l'organització i el funcionament administratiu dels òrgans de la Direcció General i controlar-ne la gestió econòmica.
Controlar i supervisar els aspectes relatius a la gestió de recursos humans de la Direcció General.
Elaborar els programes de formació bàsica dels col·lectius adscrits a la Direcció General.
Promoure convenis de col·laboració amb universitats i altres centres d'educació especialitzada.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (02/03/2018)