Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Divisió d'Assessoria Jurídica

Responsable

Sr.   Pau Herraez i Vilas

Càrrec

Responsable de la Divisió d'Assessoria Jurídica

Adreça
Carrer de Provença, 260
Població
08008  Barcelona
Telèfon
93 567 28 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Adreça web
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

Assessora en dret el director de l'Agència i els diferents òrgans de govern i de gestió d'aquesta, i exerceix, entre d'altres, les funcions següents:

Elabora informes jurídics en matèries de la seva competència.
Elabora propostes de disposició de caràcter general.
Informa sobre resolucions i recursos en via administrativa.
Informa sobre la participació de l'Agència en empreses públiques, consorcis i fundacions.
Fa el control de legalitat dels acords de les empreses participades per l'Agència.
Exerceix la secretaria dels òrgans de govern de l'Agència.

Coordinar la seva activitat amb el Gabinet Jurídic de la Generalitat en els termes establerts per l'article 15.3 del Decret 257/1997, de 30 de setembre.


data actualització (30/05/2023)