Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei d'Ajuts a la Competitivitat Agrària

    Organigrama

Responsable

Sr.   Bernat Domínguez Guilera

Càrrec

cap del Servei d'Ajuts a la Competitivitat Agrària

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Gestionar els plans i programes d'actuació en matèria de millora integral i de modernització de les explotacions agràries, de millora de les seves condicions de vida i treball, i de les seves rendes.
Gestionar altres mesures d'inversions a les explotacions agràries, destinades a millorar la seva competitivitat.
Gestionar i fer el seguiment de les mesures d'assegurament de la integritat de les explotacions agràries, de la seva capitalització adequada i de la potenciació dels seus sistemes de gestió, amb coordinació amb altres òrgans o unitats del Departament.
Estudiar els mètodes i tècniques d'elaboració de plans de modernització i desenvolupament integral de les explotacions agràries, el seu finançament, i fer-ne el seguiment.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (07/02/2023)