Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Subdirecció General de Planificació Rural

    Organigrama

Responsable

Sra.   Laura Dalmau Pol

Càrrec

subdirectora general de Planificació Rural

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Planificar, coordinar i fer el seguiment de plans i programes de desenvolupament rural i de diversificació de l'economia rural.

Supervisar i coordinar els programes de foment del desenvolupament i millora integral de les àrees rurals i de les explotacions agrícoles i ramaderes.

Supervisar i coordinar els programes en matèria de plans de millora de les estructures agràries de producció i la dimensió de les explotacions, per tal d'impulsar-ne la competitivitat.

Planificar i dissenyar les actuacions en matèria d'inspecció i control en els ajuts de desenvolupament rural.

Gestionar les línies d'ajuts en l'àmbit del desenvolupament rural.

Gestionar el pla d'assegurances agràries.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (22/07/2021)