Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Subdirecció General d'Infraestructures Rurals

    Organigrama

Responsable

Sr.   Antonio Enjuanes Puyol

Càrrec

subdirector general d'Infraestructures Rurals

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Elaborar plans i programes en matèria d'infraestructures agràries i rurals, de regadius, així com efectuar-ne el control de la seva execució i l'avaluació dels resultats.

Elaborar la proposta de declaració d'interès general de projectes d'infraestructures que afectin el sòl agrari o el desenvolupament rural.

Gestionar mesures de foment en matèria de regadius i camins rurals.

Proposar la regulació de les actuacions relacionades amb la concentració parcel·lària i amb les obres de regadiu i altres infraestructures, i fer-ne el seguiment i avaluació.

Coordinar les relacions amb la resta de departaments de la Generalitat l'actuació dels quals incideixi, de forma transversal, sobre qualsevol de les matèries relacionades amb les infraestructures agràries i coordinar les actuacions territorials que estiguin relacionades amb el sòl agrari.

Supervisar la redacció d'estudis i projectes, l'execució i el control d'obres i actuacions de foment per a la millora de la infraestructura rural i per a la transformació en regadiu i millora dels regadius existents, cercant l'aprofitament i la conservació de recursos hídrics per a finalitats agràries.

Executar els plans i actuacions en matèria de camins rurals.

Executar els programes en matèria d'ordenació i gestió del sòl agrari per al desenvolupament integral i la protecció del món rural i impulsar el reconeixement de la figura dels municipis rurals com a mesura de protecció de les activitats agràries.

Supervisar els projectes de les obres que promou o executa el Departament, exercint les funcions d'oficina supervisora que preveu la normativa sobre contractació administrativa i d'obra pública.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
data actualització (22/07/2021)