Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció d'Informació i Difusió

    Organigrama

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Gestionar el web i la intranet del Departament.
Coordinar els diferents webs d'organismes i empreses públiques que depenen del Departament.
Elaborar i actualitzar el Catàleg de Serveis i Tràmits del Departament.
Implantar l'accés multicanal als serveis públics d'acord amb les estratègies corporatives.
Coordinar l'actuació dels punts d'informació del Departament i la implantació dels nous sistemes d'informació al/a la ciutadà/na que es posin en funcionament a nivell corporatiu.
Estudiar, proposar i elaborar cartes de serveis i sistemes d'avaluació de la satisfacció de la ciutadania.
Gestionar la informació i la difusió en matèria agroambiental.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (21/02/2023)