AccÚs al contingut (Alt + 1)
AccÚs al men˙ de la secciˇ (Alt + 2)

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Responsable

Sra.   Elisenda Guillaumes Cullell

Càrrec

directora general d'Agricultura i Ramaderia

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Planificar i coordinar les polítiques, estratègies, programes i plans en matèria d'agricultura i ramaderia.

Planificar i coordinar les actuacions en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats i projectes relacionats amb el sector agrari així com formar part de la Ponència Ambiental.

Ordenar la producció agrícola i les seves explotacions, així com exercir-ne el control.

Dirigir, supervisar i fomentar la millora de les explotacions agràries, els plans de bones pràctiques agràries i ambientals a les explotacions agràries, la gestió de les dejeccions ramaderes i l'aplicació de la normativa sobre nitrats.

Planificar les actuacions en matèria de sanitat vegetal, de productes fitosanitaris, de maquinària agrícola i del funcionament dels laboratoris de sanitat vegetal.

Planificar i programar en matèria de producció integrada i de producció agrària ecològica i exercir les funcions de tutela administrativa del Departament sobre el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i sobre el Consell Català de la Producció Integrada.

Planificar les mesures de control de la producció, certificació i comercialització i registre de varietats de llavors, planters, i en matèria d'organismes modificats genèticament en l'àmbit de les competències del Departament.

Planificar i programar les actuacions que calgui portar a terme en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic que es derivin de les produccions i dels sistemes productius, així com dels subproductes de les explotacions.

Planificar i programar les actuacions a dur a terme en les explotacions i en els sistemes productius per tal de cercar i facilitar alternatives a l'ús d'energies tradicionals en favor de les energies renovables.

Planificar i programar les actuacions d'ordenació de la producció ramadera i la sanitat animal, i les seves explotacions, així com exercir-ne el control.

Fomentar la millora de la producció ramadera i de la sanitat animal, higiene i seguretat alimentària, supervisar els plans de sanejament ramader i benestar dels animals i el funcionament dels laboratoris de sanitat ramadera.

Supervisar els plans de sanejament ramader, de benestar animal i d'higiene en les explotacions ramaderes.

Dirigir funcionalment els Serveis Territorials del Departament, en el que li correspongui per raó de la matèria.

Exercir la potestat sancionadora en l'àmbit de les seves competències.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani o li atribueixi una normativa sectorial.


Components

A aquesta Direcciˇ General s'adscriuen  les taules sectorials segŘents:
- Taula sectorial agrÓria de la fruita.
- Taula sectorial agrÓria de la flor i la planta ornamental.
- Taula sectorial agrÓria de la vinya i el vi.
- Taula sectorial agrÓria de l'oli.
- Taula sectorial agrÓria de la fruita seca.
- Taula sectorial agrÓria dels cÝtrics.
- Taula sectorial agrÓria del porc.
- Taula sectorial agrÓria del vacum de carn.
- Taula sectorial agrÓria de la llet.
- Taula sectorial agrÓria de l'ovÝ i cabrum.
- Taula sectorial agrÓria del conill.
- Taula sectorial agrÓria de la mel.
- Taula sectorial agrÓria de l'horta.
- Taula sectorial agrÓria dels cereals herbacis.
- Taula sectorial agrÓria de l'arr˛s.
- Taula sectorial agrÓria de l'aviram i els ous.
- Taula sectorial agrÓria de la producciˇ agrÓria ecol˛gica.data actualització (09/07/2021)