Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Direcció de Serveis

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Rabasseda Ferrer

Càrrec

director de Serveis

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Dirigir la preparació i l'elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament, la tramitació de les seves modificacions, i la gestió econòmica, comptable, patrimonial i contractual.
Desenvolupar en l'àmbit departamental les polítiques impulsades pel Govern de la Generalitat en matèria de personal i dirigir les actuacions relacionades amb la prevenció de riscos i seguretat laboral, i també la protecció i promoció de la salut del personal del Departament.
Planificar i impulsar accions encaminades a la integració i a la rendibilitat i optimització màximes de les actuacions de les diferents unitats del Departament i dirigir les iniciatives conduents a la millora de l'avaluació de la gestió en els diferents àmbits del Departament.
Coordinar i supervisar la simplificació administrativa, la informatització i els sistemes d'informació del Departament i impulsar les polítiques de seguretat informàtica.
Dirigir els projectes adreçats a la implantació de l'Administració electrònica i a la modernització de l'organització del Departament.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani o se li atribueixi per normativa sectorial.data actualització (08/07/2021)